Qytetarët meritojnë respekt!

Qytetarët e Kosovës kanë treguar interesim shumë të madh pas prezentimit të planit tonë ekonomik. Në realitet, niveli i interesimit ka qenë i paparë, që tregon që qytetarët janë vërtetë të interesuar ta dëgjojnë ofertën tonë, t’i kuptojnë politikat tona dhe të marrin pjesë në debate publike. Megjithatë LVV është duke injoruar plotësisht qytetarët tanë të çmuar, duke zgjedhur që ta izolojë vetveten në botën e saj. Ata nuk dëshirojnë debat të shëndoshë, ata vetëm duan pushtet mbi gjithçka. Çka mendon ti?