GDK

Kryesia e Gruas
Demokratike
të Partisë
Demokratike
të Kosovës: